Gorguts – Obscura

Gorguts - Obscura.gp4

Gorguts – Inverted

Gorguts - Inverted.gp4

Gorguts – Nostalgia

Gorguts - Nostalgia.gp4